1/ Sicht vom Buckower Damm

2/ Sicht vom Buckower Damm

3/ Eingang der Kolonie

4/ Auch Zugang zum Britzer Garten

5/ Parkplatz links

6/ Parkplatz rechts

7/ Weg 1, ggf. den Wegweiser links beachten

8/ Vereinsheim

9 Grube-Mai 2010

9/1 Grube-Mai 2010

9/2 Grube-Juli 2006

10/ Die Post-September 2003

10.2/ Die Post-September 2003

11/

12/

13/

14/

15/

16/

17/

18/

19/

20/

21/ Gemeinschaftsarbeit-September 2003

22/ Gemeinschaftsarbeit-September 2003

23/ Gemeinschaftsarbeit-September 2003

24/

25/

26/ Herbst

26/2 Frühling

26/3 Sommer

27/ Tulpenbaum im April